Schuim leveren is in principe geen specialisme. DynaFoam zorgt daarentegen met zijn hoogwaardige technische uitrusting en specialistische kennis er juist wel voor dat schuim leveren een specialisme is. Het leveren van een kwaliteitsproduct welke feilloos aansluit op de wensen en specificaties van de klant is daar ondermeer een onderdeel van. Mede door jarenlange ervaring van het team van medewerkers met grondstoffen en snijtechnieken, is DynaFoam in staat snel en efficiënt te reageren op de steeds wisselende marktbehoefte. De investeringen in nieuwe technologische ontwikkelingen resulteren in effectiviteit, maar bovenal klanttevredenheid.

 

DynaFoam beschikt over een up-to-date machinepark waarbij alle denkbare snijtechnieken, variërend van eenvoudige rechtlijnige snijbewegingen tot geprogrammeerde contouren, mogelijk zijn. Hierdoor worden specificaties van de klant gewaarborgd en is iedere geproduceerde order identiek.

DynaFoam selecteert haar leveranciers op basis van productspecificaties, productontwikkeling en milieuvriendelijk productieproces. De samenstelling van de grondstoffen en het productieproces bepalen uiteindelijk de eigenschappen van het polyether. Belangrijk bij polyether is het soortelijk gewicht, de hardheid en bovenal de constantheid hiervan. DynaFoam verzekert haar opdrachtgevers van een constant product.

 

Verschillende materialen kunnen worden gecombineerd om zo specifieke producteigenschappen te creëren. DynaFoam beschikt over cabines waar deze materialen op elkaar verlijmd kunnen worden. Wij bieden ook de mogelijkheid alle materialen te verlijmen op romp of frame. Hierdoor bent u als opdrachtgever flexibeler en onttrekt u zich aan strenge milieueisen.

Het soort polyether, eventueel gecombineerd met andere materialen, bepaalt samen met de opbouw van deze materialen het comfort van het uiteindelijke product. Door jarenlange ervaring van de medewerkers van DynaFoam kan een model compleet ontwikkeld worden op basis van een frame of romp. Het voordeel voor u van het uitbesteden van dit specialistische werk is dat de benodigde tijd van idee tot uiteindelijk product aanzienlijk verkort kan worden, het product direct "productierijp" is en geproduceerd wordt op een zo efficiënt mogelijke manier.

 

Vandaar dat de naam DynaFoam bij onze partners synoniem staat voor kwaliteit en vertrouwen.

Achterweg 19, 4181 AD Waardenburg, The Netherlands
Phone +31(0)418 - 65 35 33, Fax +31(0)418 - 65 39 49
E-mail: info@dynafoam.nl